Polityka prywatności

 

 

Polityka prywatności

adw. Ewa Gromada

 

 

 § 1

Informacje ogólne

 1. Za każdym razem gdy w niniejszym dokumencie mowa o:
 2. Stronie - należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem www.adwokatgromada.pl
 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę korzystającą ze Strony
 4. Kliencie – nalży przez to rozumieć osobę korzystającą z usług świadczonych przez adw. Ewę Gromadę.
 5. Administratorką Strony jest Ewa Gromada, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: adwokat Ewa Gromada kancelaria adwokacka oraz pod adresem: ul. Hynka 6/14, 80-465 Gdańsk

 

 § 2

Pliki cookies

 1. Strona korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administratorka strony.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co pozwana na jej ulepszanie
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

§ 3

Ograniczenia korzystania z cookies

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez partnerów współpracujących z Administratorką.

 

§ 4

Dane osobowe

 1. Administratorka w poprzez Stronę (w szczególności formularz kontaktowy), a także w sposób bezpośredni od Klientów pozyskuje ich dane osobowe.
 2. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia pomocy prawnej Klientom przez Administratorkę.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą w szczególności sądy, organy administracji publicznej i inne instytucje publiczne związane ze stosowaniem prawa, osoby, a którymi Administratorka współpracuje przy świadczeniu pomocy prawnej (np. aplikanci adwokaccy), a także inne podmioty, z którymi kontakt będzie niezbędny w celu udzielenia pomocy prawnej Klientowi.
 4. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia pomocy prawnej.
 5. Osoba podająca własne dane osobowe ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane Administratorce przez osobę, których one nie dotyczą. Dale takie przekazywane są przez Klientów Administratorki. Dane takie są zbierane jedynie w celu skutecznego świadczenia pomocy prawnej przez Administratorkę swoim Klientom i będą przekazywane osobom i instytucjom wymienionym w ust. 4. Osoby, których takie dane dotyczą mają prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych ze względu na ich szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu, gdy dane te mają być przetwarzane w celach marketingowych lub przekazane innemu administratorowi danych.
 7. Adminstratorka nie zamierza przetwarzać uzyskanych danych osobowych w celach marketingowych.

 

 

Kontakt
Powrót do góry