Usługi prawne

Moja kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług dostosowany odpowiednio do potrzeb osób indywidualnych oraz przedsiębiorców. Ponieważ wiem, jak wielką rolę we współczesnym świecie odgrywają nowoczesne formy komunikacji, świadczę pomoc prawną także w formie elektronicznej, w szczególności przy użyciu maila czy skype’a. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Klient który nie ma czasu na osobistą wizytę w Kancelarii może skorzystać z moich usług bez wychodzenia z domu lub biura.

 • Tworzenie regulaminów usług

  W dzisiejszym biznesie coraz większą rolę odgrywa świadczenie usług drogą elektroniczną. Klienci oczekują możliwości złożenia zamówienia przez internet, nawet jeśli podstawowe usługi są świadczone w sposób „stacjonarny”. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w takim przypadku niezbędne jest opublikowanie na stronie regulaminu usług.

 • Dokumentacja z zakresu danych osobowych

  Właściwie każda firma powinna posiadać dokument, określany jako „polityka bezpieczeństwa danych osobowych” oraz "instrukcję zarządzania systemem informatycznym".

 • Pakiet na start - podstawowe dokumenty dla firmy

  Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga wielu przygotowań. Poza samą rejestracją firmy niezbędne jest znalezienie biura, zaprojektowanie strony internetowej, wykonanie loga itp. Pośród tych czynności powinna znaleźć się także wizyta u adwokata, który sporządzi kilka podstawowych dokumentów, niezbędnych dla funkcjonowania firmy.

 • Reprezentacja w sprawach
  cywilnych i rodzinnych

  Wiemy też, że sprawy sądowe bywają stresujące i wyczerpujące emocjonalnie, zwłaszcza, gdy mowa o sprawach rodzinnych. Moją rolą jest zdjąć to obciążenie z barków Klientów.

 • Reprezentacja w sprawach egzekucyjnych

  Kancelaria oferuje reprezentację zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Ci ostatni potrzebują pomocy pełnomocnika w szczególności w sytuacjach, w których o sprawie dowiadują się dopiero od komornika. Ważne jest wówczas podjęcie szybkich i zdecydowanych działań.

 • Reprezentacja w sprawach z zakresu prawa pracy

  W dzisiejszych czasach spory sądowe na linii pracodawca – pracownik są coraz częstsze. Nie należy takich postępowań lekceważyć, niezależnie od tego, po której stoi się stronie. Wbrew dość powszechnemu przekonaniu pracownik nie jest w sądzie pracy na z góry wygranej pozycji.

 • Tworzenie projektów umów

  Usługa profesjonalnego zaprojektowania umowy jest kluczowa dla każdego przedsiębiorcy. Coraz częściej także ma znaczenie dla osób indywidualnych.

 • Sporządzanie pism procesowych

  Niekiedy Klienci nie są zainteresowani powierzeniem adwokatowi całościowego prowadzenia sprawy. W takich wypadkach Kancelaria oferuje usługę przygotowania konkretnego pisma procesowego.

 • Stała obsługa prawna

  W wypadku gdy rodzaj i wielkość działalności wymaga regularnych konsultacji prawnych, korzystnym rozwiązaniem jest skorzystanie ze stałej obsługi prawnej.
 • Reprezentacja w postępowaniach rejestrowych (KRS)

  Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego wiąże się z koniecznością zgłaszania do Krajowego Rejestru Sądowego wielu zdarzeń korporacyjnych. Wiele z nich musi spełniać rygorystyczne wymogi prawne, których niespełnienie będzie skutkować odmową rejestracji.

 • Porady prawne
  i opinie prawne

  Problemy prawne nie zawsze mają formę sporów z innymi osobami. Czasem po prostu nie wiadomo, jak sprawę „załatwić”. Wówczas warto zwrócić się po poradę do prawnika, który wyjaśni, jakie są możliwe rozwiązania zaistniałej sytuacji.

 • Korespondencja pozaprocesowa

  Uważam, że kompleksowa obsługa prawna obejmuje nie tylko prowadzenie procesów sądowych i przygotowywanie umów, ale także wiele innych, drobniejszych czynności. Jednymi z nich jest przygotowanie korespondencji przedprocesowej.

 • Reprezentacja
  w sprawach administracyjnych

  Kancelaria aktywnie reprezentuje Klientów zarówno przed organami administracji publicznej, jak i przed sądami administracyjnymi..

 • Reprezentacja
  w sprawach karnych

  Reprezentując Klientów w sprawach karnych, kieruję się zasadą aktywnego działania na każdym etapie sprawy – nie tylko w postępowaniu sądowym, ale także prokuratorskim. Składanie wniosków dowodowych i pism procesowych już na etapie postępowania przygotowawczego pozwala skierować sprawę na korzystne tory i przygotowuje grunt pod dalszą obronę.

Kontakt
Powrót do góry