Ochrona dóbr osobistych

Choć dobra osobiste to bardzo szeroka kategoria prawa cywilnego, to w praktyce najczęściej spotyka się sprawy związane z ochroną czci i prywatności człowieka oraz naruszeniem renomy podmiotów gospodarczych (mówiąc kolokwialnie – sprawy dotyczące zwalczania zniesławienia).

Takie procesy są szczególnie trudne dla osób indywidualnych, gdyż głęboko ingerują w sferę prywatności, a nawet intymności. Wymuszają ujawnienie kwestii, które wolelibyśmy zatrzymać dla siebie, często powodują poczucie wstydu. W takich wypadkach ludzie potrzebują przede wszystkim zaufanego prawnika, który z jednej strony będzie mieć na uwadze bardzo osobisty charakter sprawy, a z drugiej - będzie potrafił „odfiltrować” ją z emocji i przedstawić sądowi w profesjonalny sposób. W swojej praktyce staram się być takim właśnie pośrednikiem pomiędzy stroną a wymiarem sprawiedliwości.

Dla przedsiębiorstw z kolei rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji może oznaczać poważne kłopoty w dalszym funkcjonowaniu. Naruszenie renomy wpływa negatywnie na wiarygodność firmy i zaufanie klientów, a tym samym przekłada się na wysokość sprzedaży. Dlatego też rozumiem, jak ważne jest podjęcie szybkich działań, zwłaszcza jeśli nieuprawnione treści pojawiają się w środkach masowego przekazu. W takich kwestiach korzystam również z możliwości, które daje prawo karne oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Moje dotychczasowe doświadczenia w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych obejmują w szczególności:

  • reprezentowanie stron w sprawach o publikację przeprosin;
  • reprezentowanie stron w sprawach o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych;
  • przygotowanie oskarżenia w sprawach o zniesławienie;
  • reprezentowanie stron na etapie egzekucji obowiązku złożenia przeprosin.
Kontakt
Powrót do góry