Prawo cywilne

 • Egzekucja

  • kompleksowa obsługa wierzycieli w postępowaniach komorniczych;
  • reprezentacja dłużników w postępowaniach komorniczych;
  • wstrzymanie niezasadnej egzekucji;
  • sprawy dotyczące egzekucji sądowej;
  • sprawy przeciwegzekucyjnej;
  • skarga na czynności komornika.
 • Prawo rzeczowe

  • Sprawy o zniesienie współwłasności;
  • sprawy o rozliczenie nakładów na rzecz wspólną;
  • sprawy o zasiedzenie nieruchomości;
  • sprawy o ustanowienie służebności;
  • sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
 • Prawo spadkowe

  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;
  • sprawy o dział spadku;
  • sprawy o zachowek;
  • sprawy dotyczące spisu inwentarza spadku nabytego z dobrodziejstwem inwentarza.
 • Prawo zobowiązań

  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
  • reprezentacja w sprawach dotyczących nienależytego wykonania umów;
  • reprezentacja w sprawach konsumenckich;
  • konstruowanie umów.
 • Rozliczenia związków partnerskich

  • sprawy dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości i innych składników majątku;
  • sprawy dotyczące rozliczenia nakładów poczynionych na majątek byłego partnera/partnerki;
  • sprawy o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia.
 • Sprawy odszkodowawcze i spory z ubezpieczycielami

  • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych;
  • sprawy dotyczące błędów medycznych;
  • sprawy dotyczące wypłaty zaniżonych odszkodowań.
 • Ochrona dóbr osobistych

  • sprawy o publikację przeprosin;
  • sprawy o zadośćuczynienie za naruszenie prawa do prywatności;
  • sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych w pasie i Internecie;
  • sprawy karne o zniesławienie i zniewagę;
  • sprawy dotyczące egzekucji obowiązku złożenia przeprosin.
 • Prawo autorskie

  • konstruowanie umów dotyczących przeniesienia praw autorskich;
  • sprawy dotyczące naruszenia praw autorskich;
  • sprawy dotyczące ochrony kodów komputerowych.
 • Obsługa wspólnot mieszkaniowych

  • spory z deweloperami;
  • zaskarżanie uchwał wspólnot;
  • przekształcenie użytkowania wieczystego w własność;
  • dochodzenie opłat eksploatacyjnych.
Kontakt
Powrót do góry