Prawo autorskie

Do zagadnień związanych z prawem autorskim przykłada się w chwili obecnej coraz większą wagę. Wiąże się to ze wzrostem znaczenia pracy twórczej oraz rozwojem tzw. „kultury obrazkowej”. Każde użycie cudzego rysunku, zdjęcia, tekstu (np. na własnej stronie internetowej) powinno pociągać za sobą odpowiednią umowę (licencyjną, przeniesienia praw autorskich) z ich twórcą. Tymczasem wiele niewielkich firm, oferujących drobne usługi twórcze (np. graficzne), posługuje się szablonami umów, które nie spełniają wymogów prawa autorskiego, a w konsekwencji nie doprowadzą do skutecznego przeniesienia praw na nabywcę. Takie zaniedbanie może spowodować poważne konsekwencje – nawet pociągnięcie osoby łamiącej prawo autorskie do odpowiedzialności karnej.

Dynamiczny rozwój nowych technologii przekłada się na wzrost znaczenia prawa autorskiego także pod innym względem. Kody programów komputerowych podlegają ochronie prawa autorskiego, zatem każda firma, zamawiająca oprogramowanie dostosowane do swoich potrzeb, powinna dokładnie sprawdzić, czy jej umowa zawiera odpowiednie klauzule, dotyczące praw autorskich. Sami twórcy programów, czy to zatrudnieni na umowach o pracę, czy też prowadzący własne firmy, powinni także znać swoje prawa.

Ponieważ rynek pracy twórczej jest ogromnie zróżnicowany, zawsze staram się dokładnie poznać specyfikę konkretnego dzieła. To Twórcy są specjalistami w swojej dziedzinie, a ja muszę ją odrobinę poznać, żeby dobrze wykonać powierzone mi zadanie. Rozmowa z Klientem/Klientką pozwala mi się dowiedzieć, na czym najbardziej im zależy oraz w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć ich interesy.  

W swojej dotychczasowej pracy zawodowej zajmowałam się w szczególności:

  • reprezentacją twórców programów komputerowych;
  • reprezentacją twórców muzycznych;
  • tworzeniem umów przenoszących prawa autorskie i zawierających licencje.

 

 

Kontakt
Powrót do góry