Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe reguluje między innymi kwestie własności, w tym własności lokali mieszkalnych i innych nieruchomości.

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego są często bardzo skomplikowane i wymagają dużej biegłości prawniczej, a to z uwagi na konieczność przeanalizowania i zastosowania nieobowiązujących już przepisów prawa, tak aby móc zniwelować zaniedbania sprzed dziesiątków lat (polegające np. na braku odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej, niepodjęciu działań zapobiegających zasiedzeniu).

Najtrudniejsze jednak są kwestie dowodowe. Moje doświadczenie pokazuje, że sprawy z zakresu prawa rzeczowego wymagają cierpliwości i skrupulatności w analizie i zdobywaniu dokumentów. Nie raz musiałam zwracać się do archiwów państwowych o udostępnienie interesujących mnie materiałów, gdyż była to jedyna droga, aby ustalić fakty sprzed lat. Nawet jeśli nie ma konieczności sięgania pamięcią tak daleko, zwykłe rozliczenie nakładów poczynionych na nieruchomość kilka lat temu bywa problematyczne, gdy nie zachowały się odpowiednie rachunki dokumentujące wartość wykonanych prac. Moją rolą jest wówczas sięgnięcie po inne środki dowodowe, które pozwolą w sposób zastępczy tę okoliczność ustalić.

Dodatkowo sprawy komplikują zaszłości rodzinnie i sąsiedzkie. Wiem, że dla wielu osób wystąpienie do sądu (np. z wnioskiem o zniesienie współwłasności i dokonanie spłat) przeciwko osobom najbliższym bywa trudne. Obawiają się oceny moralnej za to, że „ciągają rodzinę po sądach”. W takich sytuacjach po pierwsze powstrzymuję się od jakichkolwiek ocen Klienta/ Klientki, a po drugie - staram się wytłumaczyć, że dochodzenie swoich praw nie jest niczym nagannym.

W swojej dotychczasowej praktyce:

  • reprezentowałam strony w sprawach o zasiedzenie;
  • reprezentowałam strony w sprawach o zniesienie współwłasności;
  • prowadziłam korespondencję w celu zdobycia dowodów niezbędnych dla sprawy.
Kontakt
Powrót do góry