Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku to dopiero pierwszy krok w porządkowaniu spraw po zmarłym członku rodziny. Dziedziczenie przez kilka osób skutkuje koniecznością dokonania działu spadku, a spadkobiercy często bywają ze sobą skłóceni, co powoduje długotrwałe postępowania i rozliczanie nawet drobnych nakładów na przedmiot spadku. Dodatkowo sprawy często rozpoczynają się dopiero po wielu latach od nabycia spadku. Powoduje to trudności dowodowe, konieczność zastępowania rachunków innymi dowodami, które pozwolą na ustalenie wartości nakładów poczynionych na przedmiot spadku. Warto wiedzieć, ze po zakończeniu sprawy o dział spadku nie będzie można rozpocząć odrębnego postępowania o zwrot takich nakładów.

Coraz częstsze stają się sprawy o zachowek, które również wywołują wiele emocji. Z jednej bowiem strony musimy uszanować wolę spadkodawcy, z drugiej natomiast - pojawiają się przewidziane przez kodeks uprawnienia rodziny zmarłego. Dodatkowo zasady obliczania schedy spadkowej są skomplikowane i istnieje konieczność przedstawienia sądowi odpowiednich faktów oraz dowodów, umożliwiających szczegółowe obliczenia. Dlatego obecność pełnomocnika pozwala na zabezpieczenie własnych interesów oraz na nabranie dystansu do zaistniałego problemu.

Sprawy spadkowe, poza problemami dowodowymi oraz zawiłością przepisów, bywają trudne również ze względu na fakt, iż najczęściej toczą się pomiędzy członkami jednej rodziny. Budzi to wiele dodatkowych emocji. Rozumiejąc je, staram się wyjaśnić Klientowi/Klientce prawne aspekty sprawy, gdyż jest to najlepszy sposób na ustalenie, na jakie rozstrzygnięcie sądu można liczyć. Wychodzę także z założenia, że moją rolą w takich sprawach jest zapewnienie Klientom maksimum spokoju, dlatego - choć oczywiście współpraca jest niezbędna - kiedy widzę, że sprawa wywołuje dużo stresu, staram się jak najmniej angażować w nią Klientów (o ile oczywiście nie wyrażą woli przeciwnej).

Moje dotychczasowe doświadczenie w zakresie prawa spadkowego obejmuje w szczególności:

  • reprezentowanie klientów w sprawach sądowych;
  • reprezentowanie klientów przed komornikiem (np. w sprawach dotyczących spisu inwentarza).
Kontakt
Powrót do góry